ALZHEIMER NEDERLAND!

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 290.000 mensen in  Nederland een vorm van dementie. In  2040 loopt dit op naar meer dan een  half miljoen. Iedereen krijgt met de  ziekte te maken: als patiënt,  mantelzorger, familie of vriend(in). 

Het boek deMENSie wordt door Dianca kostendekkend uitgegeven. 
Haar doel is om  zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken met haar ervaringen. De winst die ze maakt, met de verkoop van haar boek, doneert ze aan het goede doel. 

Inmiddels heeft Dianca € 6000,- kunnen overmaken aan Alzheimer Nederland.